Photobucket
Amazon
Blogger
Facebook
ask
Chikka

Facebook
Facebook

alexa
Facebook
Facebook

Z59 news: celebrity and event blog / showbiz news and stories
more websites • Valentines • Lenten • EasterHalloween • Christmas • Winter • Spring • Summer • Rainy • SM DirectoryBayad CenterMayniladMeralcoPLDTSearch JobsLotto ResultsDream InterpretationsShows and Events Directory

Florante at Laura ni Balagtas

Isang Interpretasyon
nina:
AURORA E. BATNAG at GREGORIO M. RODILLO

1.   Ang Makata at ang Kanyang Akda
      Talambuhay ni Balagtas • Link 1Link 2 • 
      'Balagtas" o 'Baltazar'?
      Pagsusuri ng Florante at Laura
      Ang Impluwensya ng Florante at Laura
2.   Ang Awit at Korido
3.   Kay Celia
4.   Sa Babasa Nito
5.   Sa Mapanglaw na Gubat
6.   Ang Reynong Albanya
7.   Sawing Kapalaran
8.   Mga Hinaing ng Lalaking Nakagapos
9.   Halina, Aking Laura
10. Ang Pagdating ng Gererong Moro
11. Duke Briseo - Mapagkandiling Ama
12. Panaghoy ng Gerero
13. Sa Harap ng Dalawang Leon
14. Ang Pagliligtas sa Lalaking Nakagapos
15. Sa Kandungan ng Gerero
16. Paglingap ng Gerero
17. Kamusmusan ni Florante
18. Ang Laki sa Layaw
19. Pag-aaral sa Atenas
20. Tangkang Pagpatay Kay Florante
21. Namatay si Ina
22. Mga Tagubilin ng Maestro
23. Paghingi ng Tulong ng Bayang Krotona
24. Ang Kariktan ni Laura
25. Paghahanda Patungong Krotona
26. Madugong Paglalaban
27. Tanggulan ng S'yudad
28. Ang Kasamaan ni Adolfo
29. Ang Paghihirap ni Aladin
30. Ang Pagtakas ni Flerida
31. Pagliligtas Kay Laura
32. Masayang Wakas
Alalahanin (Buod ng Mga Aralin)
Talahuluganan
Mga SanggunianRelated Materials:

1972 Movie Interpretation by a Filipino actor-comedian DolphyIsang di ko malilimutang experience nang itinuro ito sa amin ng aming mabait at gwapong guro na si Prof. Sto. Tomas Sr. ng San Sebastian College-Recollets, Cavite City noong year 1992 - nadama at naintindihan ko at sampu ng aking mga ka-klase ang nilalaman at mensahe nito.I dedicate this post for the GREATNESS-CARING-LOVING Professor Sto. Thomas Sr.

1 comment:

Blogger said...

Trying to find the Ultimate Dating Site? Join to find your perfect date.