Photobucket
Amazon
Blogger
Facebook
ask
Chikka

Facebook
Facebook

alexa
Facebook
Facebook

Z59 news: celebrity and event blog / showbiz news and stories
more websites • Valentines • Lenten • EasterHalloween • Christmas • Winter • Spring • Summer • Rainy • SM DirectoryBayad CenterMayniladMeralcoPLDTSearch JobsLotto ResultsDream InterpretationsShows and Events Directory

Florante at Laura 17: Kamusmusan ni Florante

173. Nupong nag-agapay sa puno ng kahoy
        Ang may dalang habag at lipos-linggatong
        Saka sinalitang luha’y bumabalong
        Buong naging buhay hanggang naparool.

174. “Sa isang dukado ng Albanyang syudad
        Doon ko nakita ang unang liwanag
        Yaring katauha’y utang kong tinanggap
        Sa Duke Briseo na ama kong liyag.

175. “Ngayong nariyan ka sa payapang bayan
        Sa harap ng aking inang minamahal
        Prinsesa Florescang esposa mong hirang
        Tanggap ang luha kong sa mata’y nunukal.

176. “Bakit naging tao ako sa Albanya
        Bayan ng ama ko at di sa Krotona
        Sa masayang syudad na lupa ni ina?
        Disin ang buhay ko’y di lubhang nagdusa.
 
177. “Ang dukeng ama ko’y pribadong tanungan
        Ng Haring Linseo sa anumang bagay
        Pangalawang puno sa sangkaharian
        Hilagaan tungo ng sugo ng bayan.

178. “Kung sa kabaita’y uliran ng lahat
        At sa katapanga’y pang-ulo sa syudad
        Walang kasindunong magmahal sa anak
        Umakay magturo sa gagawing dapat.

179. “Naririnig ko pa halos hangga ngayon
        Palayaw na tawag ng ama kong poon
        Noong ako’y batang kinakandung-kandong
        Taguring Florante bulaklak kong bugtong.

180. “Ito ang ngalan ko mulang pagkabata
        Nagisnan sa ama’t inang nag-andukha
        Pamagat na ambil na lumuha-luha
        At kayakap-yakap ng madlang dalita.

181. “Buong kamusmusa’y di na sasalitin
        Walang may halagang nangyari sa akin
        Kundi nang sanggol pa’y kusang daragitin
        Ng isang buwitreng ibong sadyang sakim.

182. “Ang sabi ni ina ko’y natutulog
        Sa bahay sa kintang malapit sa bundok
        Pumasok ang ibong pang-amoy ay abot
        Hanggang tatlong legwas sa patay na hayop.

183. “Sa sinigaw-sigaw ng ina kong mutya
        Nasok ang pinsan kong sa Epiro mula
        Ngala’y Menalipo may taglay na pana
        Tinudla ang ibo’t namatay na bigla.

184. “Isang araw namang bagong lumalakad
        Ako’y naglalaro sa gitna ng salas
        May nasok na arko’t biglang sinambilat
        Kupidong dyamanteng sa dibdib ko’y hiyas.

185. “Nangtumuntong ako sa siyam na taon
        Palaging gawa ko’y mag-aliw sa burol
        Sakbat ang palaso’t ang busog ay kalong
        Pumatay ng hayop mamana ng ibon.


186. “Sa tuwing umagang bagong naglalatag
        Ang anak ng Araw ng masayang sinag
        Naglilibang ako sa tabi ng gubat
        Madla ang kaakbay na mga alagad.

187. “Hanggang sa tingal-in ng sandaigdigan
        Ang mukha ni Pebong hindi matitigan
        Ay sinasagap ko ang kaligayahang
        Handog niyong hindi maramot na parang.

188. “Aking tinitipon ang ikinakalat,
        Na masayang bango ng mga bulaklak,
        Inaaglahi ko ang laruang palad
        Mahinhing amiha’t ibong lumilipad.

189. “Kung ako’y mayroong matanaw na hayop
        Sa tinitingalang malapit na bundok
        Biglang ibinitbit ang pana sa busog
        Sa minsang tudla ko’y pilit matutuhog.

190. “Tanang samang lingkod ay nag-aagawan
        Unang makarampot ng aking napatay
        Ang tinik sa dawag ay di nagdaramdam
        Palibhasa’y tuwa ang nakaaakay.

191. “Sukat maigaya sinumang manood
        Sa sinuling-suling ng sama kong lingkod
        At kung masundan ang bangkay ng hayop
        Ingay ng hiyawan, sa loob ng tumok.

192. “Ang laruang busog ay kung pagsawaan
        Uupo sa tabi ng matuling bukal
        At mananalamin sa linaw ng kristal
        Sasagap ng lamig na iniaalay.

193. “Dito’y mawiwili sa mahinhing tinig
        Ng nangagsasayang nayadas sa batis
        Taginting ng lirang katono ng awit
        Mabisang pamawi sa lumbay ng dibdib.

194. “Sa tamis ng tinig na kahalak-halak
        Ng nag-aawitang masasayang nimpas
        Naaanyayahan sampung lumilipad
        Sari-saring ibong agawan ng dilag.


195. “Kaya nga’t sa sanga ng kahoy na duklay
        Sa mahal na batis na iginagalang
        Ng bulag na hentil ay nagluluksuhan
        Ibong nakikinig ng pag-aawitan.

7 comments:

Blogger said...

You should remember that the #1 Bitcoin exchange company is YoBit.

Blogger said...

On Moon Bitcoin you can recieve faucet satoshis. 29 satoshis every 5 mins.

Anonymous said...

There is one missing stanza,it must be here before the first stanza.

Blogger said...

YoBit lets you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 unique crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as much as coins you want from the available offers.

After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and resume claiming.

You can press CLAIM as much as 30 times per one captcha.

The coins will stored in your account, and you can convert them to Bitcoins or USD.

Blogger said...

If you're trying to BUY bitcoins online, Paxful is the ultimate source for bitcoins as it allows buying bitcoins by 100's of payment methods, such as MoneyGram, Western Union, PayPal, Visa, MasterCard, American Express and even converting your gift cards for bitcoins.

Blogger said...

Have you ever considered automating your free satoshi claims with a BITCOIN FAUCET ROTATOR?

Anonymous said...

Hahaha you noob